Jan Vegard Pettersen

NSF

Jan Vegard Pettersen er spesialrådgiver i NSF. Han er utdannet sykepleier og sosiolog. Tidligere har han jobbet 7 år i Helse og omsorgsdepartementet. Har bred erfaring som sykepleier på flere nivå.