Johan Ronæs

Norsk helsenett

Johan Ronæs var med på oppstarten av megasuksessen Finn.no, og har bakgrunn fra Posten og Evry. For drøyt to år siden sluttet han som IT-direktør i Skatteetaten for å overta det han mener er Norges kuleste jobb: jobben som administrerende direktør i Norsk helsenett. Et selskap som har spilt en viktig rolle i håndteringen av korona-pandemien som traff oss for fullt i mars 2020.

Norsk helsenett har i dag rundt 800 ansatte, og er nasjonal tjenesteleverandør av e-helseløsninger. Selskapet sørger for sikker samhandling i helsesektoren gjennom utvikling, forvaltning og drift av nasjonale løsninger og infrastruktur. Norsk helsenett jobber for at innbyggerne skal få sammenhengende og effektive helsetjenester.