Jonas Slørdahl Skjærpe

IT-direktør (CIO), NAV

Jonas Slørdahl Skjærpe er NAVs IT-direktør. Bak seg har han 14 år som IT-konsulent og IT-leder, mest fra bank og forsikring, og to år som avdelingsdirektør i IT-avdelingen i NAV.