Kaja Betin

Psykolog

Kaja Asbjørnsen Betin er psykolog og leder av e-helseteamet ved Lovisenberg sykehus. I tre år har Kaja ledet utprøving og implementering av internettassistert behandling ved Lovisenberg DPS, en behandlingsmodell der digitale behandlingsprogrammer tilbys i kombinasjon med oppfølgingssamtaler. Kaja er også medstifter av og styreleder i Psykologenes forening for digital helse (DigPsyk). I tillegg skriver hun på en bok om digital psykoterapi i samarbeid med Gyldendal forlag.