Kari Anne Dehli

Norway Health Tech

Kari Anne Dehli er utdannet fysioterapeut, med en master i organisasjon og ledelse. De siste fem årene har hun jobbet med innovasjon og tjenesteutvikling for å styrke kommunal rehabilitering. Hun har vært enhetsleder for rehabilitering, læring og friskliv i Indre Østfold kommune og prosjektleder for Innovativ rehabilitering.

Kari Anne har bred erfaring med behovsdrevet innovasjon, tjenesteutvikling, endringsledelse, utprøvning og implementering av teknologi relevant for rehabilitering, kost- nytte og brukermedvirkning.

Hun startet som senior prosjektleder i Norway Health Tech i 2021 med hovedansvar for prosjekter og samhandling med offentlig sektor.