Karoline Vassbø Nyhus

Kristiansand kommune

Karoline Vassbø Nyhus, rådgiver i Kristiansand kommune, er utdannet sykepleier med master i helse og sosialinformatikk ved Universitetet i Agder. Hun har flere års erfaring med e-helse som hun har en brennende interesse for. Hun har jobbet både med digital hjemmeoppfølging på Agder og etablering av kommunalt responssenter i Kristiansand. I 2014 startet hun på Agders første telemedisinske sentral med digital hjemmeoppfølging av pasienter med KOLS. Videre har hun jobbet med tjenesteutvikling og forløp for nye pasientgrupper på tvers av kommuner og sykehus. Hun har i dag prosjektledelse for to prosjekter; Nasjonalt velferdsteknologiprogram digital hjemmeoppfølging Agder og Innovasjon og digitalisering av legevakten Kristiansand kommune.