Kjetil Løyning

Kristiansand kommune

Kjetil Løyning er ansatt i Kristiansand kommune. Opprinnelig fysioterapeut, har vært prosjektleder innen flere e-helse prosjekter, bidratt til etablering av regional e-helsesatsing i Agder og de siste årene vært programleder E-helse Agder. Fra 2019 var han deltager i KS kjerneteam som arbeidet med å samle kommunenes innspill i arbeidet med Akson. Er nå frikjøpt som delprosjektleder Kommunikasjon og forankring for Felles kommunal journal.