Klas H. Pettersen

Norwegian Artificial Intelligence
Klas Pettersen er CEO i NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, et samarbeid  mellom åtte norske universiteter, to høgskoler og fire forskningsinstitutter innenfor kunstig intelligens (KI), maskinlæring og robotikk.
Pettersen er opprinnelig sivilingeniør i fysikk fra NTNU, hvor han studerte kvantemekanikk og relativitetsteori. Etter en kortere periode i konsulentbransjen startet han som stipendiat og ferdigstilte sin doktorgrad innenfor teoretisk nevrovitenskap ved NMBU i 2007.
En stor del av sin forskerkarriere har Pettersen jobbet med nevrovitenskap. Han har brukt metoder fra fysikk, matematikk, informatikk og kunstig intelligens for å forstå mekanismer i hjernen, både som forsker ved NMBU (2008-2013) og ved Det Medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (2014 til 2019). Han har også hatt forskeropphold ved University of California San Diego, og har tidligere jobbet som konsulent i Accenture.
Fra 2019 har Pettersen vært CEO i NORA, hvor han leder arbeidet med å styrke norsk forskning, utdanning og innovasjon innenfor kunstig intelligens.