Kristin Øhlckers

Norsk Helsenett SF
Kristin Øhlckers er seniorrådgiver i Norsk Helsenett SF, og jobber som nettredaktør på helsenorge.no. Helsenorge.no er den viktigste offentlige informasjons- og kommunikasjonskanalen innen helse, og tilbyr kvalitetssikret informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter.
Kristin har sammen med Eirik Hafver Rønjum jobbet med å ta i bruk SNOMED CT på helsenorge.no, og er mest opptatt av hvordan terminologien kan hjelpe oss å gi mer relevant og nyttig helseinformasjon og enda bedre helsetjenester i fremtiden.