Kristin Standal

KS

Kristin Standal er prosjektleder for innføring og spredning i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og ansatt i KS avdeling eHelse. Kristin har jobbet med velferdsteknologi siden 2010 og har ledet innføringsprosjektet i Nasjonalt velferdsteknologiprogram siden 2017. Prosjektet består av i overkant 300 kommuner.

Kristin er utdannet sykepleier med Master i helseinformatikk