Kristine Sahlberg

Vestre Viken HF

Kristine Kleivi Sahlberg er forsknings- og innovasjonssjef i Vestre Viken helseforetak. Hun har en doktorgrad i medisin og lang erfaring innen kreftforskning. Kristine er opptatt av å tilrettelegge for økt forskning, innovasjon og samarbeid med industri i spesialisthelsetjenesten. Hun leder også et nasjonalt nettverk for brystkreftforskning.