Liv Heidi Remo

Liv Heidi Brattås Remo har tidligere bla. jobbet som daglig leder ved Legevakta i Drammensregionen IKS, vært Helse-og omsorgssjef i Lier kommune, prosjektleder for Demenslinjen i Nasjonalforeningen for folkehelsen, prosjektleder for Gjennombruddsprosjekt Sykehjemsmedisin i Legeforeningen og prosjektleder for Sykepleierforbundets 100 års jubileum.