Maria Berg-Leirvåg

Tjenestedesigner Sykehuspartner

Maria Berg-Leirvåg er utdannet industridesigner fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og jobber som tjenestedesigner i Sykehuspartner HF. Det å jobbe i skjæringspunktet mellom IT, helse og det offentlige er komplekst og noen ganger veldig abstrakt. Derfor tegner hun nesten hver dag på jobb. Å tegne er et tankeredskap. Det hjelper oss å tenke sammen, sette kompliserte idéer ned på arket og vise til de andre hva vi mener. Maria har erfaring med å visualisere strategier, behov og alt annet man snakker om i møter – og mener du kan lære å gjøre det samme.