Marianne Ege Lundberg

Søndre Land Kommune

Marianne Ege Lundberg, leder i hjemmebaserte tjenester i Søndre Land Kommune og har vært så heldig å få være med som 1 av 4 kommuner i digitalt såroppfølgning, et samarbeidsprosjekt mellom kommunene og sihf, Gjøvik