Mette Røhne

SINTEF

Mette Røhne, er senior prosjektleder og forsker ved SINTEF Digital. Hun har lang erfaring med innovasjonsprosjekter for næringsliv og offentlig sektor. Forskningsområder- og -interesser er utvikling og bruk av teknologi i helsesektoren inkludert velferdsteknologi, samhandlingsteknologi og helselogistikk.