Monika A. Johansen

Norwegian Centre for E-health Research

Monika Alise Johansen, PhD, avdelingsleder og seniorforsker e-helse, har jobbet med e-helse og telemedisin ved NST og Nasjonalt Senter for E-helseforskning siden 1995. I tillegg har hun en 20 prosent stilling som førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet.

Monika har vært leder for forskere i over 20 år. I årene ved senteret har Monika også vært forsker og prosjektleder i nasjonale og internasjonale prosjekt. Hun har vært ansvarlig for utvikling av senterets tidligere forskningsstrategi, flere prosesser for kvalitetssikring av forskningssøknader, ledet prosjektlederforum og veiledet studenter. De senere års forskning inkluderer: Digital legemiddelhåndtering, digitale helsetjenester inklusiv pasienters innsyn i egen journal og e-konsultasjon, kommunikasjon mellom pasient og behandler, og elektronisk pasientjournal.