Nils Kristian Klev

Legeforeningen

Nils Kristian Klev spesialist i allmennmedisin og har en master i helseledelse fra UiO. Har han siden september 2019 vært leder av Allmennlegeforeningen og er fra september i år også visepresident i Legeforeningen. Han har over 15 års erfaring som fastlege i tillegg til å ha jobbet som sykehjemslege, helsestasjonslege og i spesialisthelsetjenesten innen rus og psykiatri.