Nina Danielsen

ELPIS Selvmordsforebygging

Nina Danielsen er daglig leder av Stiftelsen ELPIS Selvmordsforebygging.

Nina er sivilingeniør i IT og har mange års arbeidserfaring med teknologiutvikling. Hun er trebarnsmor, men mistet sin yngste sønn i selvmord 4. april 2016. Hun ble siden nestleder i en mellomstor frivillig organisasjon i Storbritannia som arbeider med selvmordsforebygging blant unge (www.papyrus-uk.org). Der etablerte hun avdelingen i London, og ledet arbeidet i lokalmiljøet der. Hun bor i dag i Oslo, og arbeider som freelance kursleder for VIVAT Selvmordsforebygging, et av helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak.

Hun har etablert Stiftelsen ELPIS Selvmordsforebygging for at ingen skal slite alene med selvmordstanker. Stiftelsen utarbeider veiledere og verktøy for de som har selvmordstanker og deres pårørende.