Ole Johan Kvan

Helse Sør-Øst RHF

Ole Johan Kvan er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har 12 års erfaring som konsulent i Accenture hvor han jobbet med IKT prosjekter, strategi og endringsledelse for en rekke sykehus og helseregioner i Norge og Norden. Han har siden vært viseadministrerende direktør for Sykehuset Asker og Bærum HF og senere viseadministrerende direktør for Vestre Viken HF med ansvar for IKT, HR og organisasjonsutvikling gjennom en periode på 7 år. Han var etter dette Direktør for Sykehuspartner i 4 år.

Ole Johan er i dag enhetsleder for IKT koordinering i Helse Sør Øst RHF. Han har her ansvar for Teknologistrategi, Leverandørstyring og Eierstyring av Sykehuspartner. Han representerer også Helse Sør Øst inn i en rekke nasjonale styringsorganer, blant annet det Nasjonale Prioriteringsutvalget for IKT (NUIT) og Programstyret for Digital samhandling.