Øystein Kydland

Helse Sør-Øst RHF

Øystein Kydland er først og fremst pasvokat – pasient- og pårørendeaktivist. Han sitter i brukerutvalget i Helse Sør-Øst, der han har spesielt ansvar for bl.a. legemidler og barn. Øystein møter i en rekke legemiddelsammenhenger, bl.a. bestillerforum nye metoder og regionalt legemiddelforum. Han har tatt en utdanning for pårørende og pasienter ute i Europa om utvikling av legemidler, Eupati, og blir også oppnevnt i EU-systemet.