Øyvind Aassve

Sykehuspartner

Øyvind Aassve har mer enn 20 års erfaring med virksomhetsarkitektur, integrasjon og semantisk samhandlingsevne hvorav de siste 12 årene i norsk helsesektor. Han har tidligere jobbet som virksomhetsarkitekt ved Oslo Universitetssykehus og Direktoratet for e-helse og har i hele denne perioden jobbet for bruk av internasjonale standarder for semantisk samhandlingsevne.  I dag leder han teknisk styringskomite i HL7 Norge, og jobber som integrasjonsarkitekt og FHIR-lead i Sykehuspartner.