Paul Joachim Bloch Thorsen

Universitetet i Bergen

Paul Joachim Bloch Thorsen er utdannet lege ved universitetet i Bergen. Spesialist i Barne- og Ungdomspsykiatri, og jobber som Seksjonsleder på Barneposten ved Haukeland Universitetssykehus. Han er styremedlem i Norsk Barne- og Ungdomspsykiatrisk Forening (NBUPF) i Den Norske Legeforeningen, og sitter også i arbeidsgruppen for «Somatisk helse for pasienter med Rus og Psykiske lidelser». Paul Joachim har hatt flere innovasjonsprosjekter innen bruk av personlig visuell kommunikasjon med barn innen Barne- og Ungdomspsykiatrien, har vært med å starte Adfectus hvor han er 10% medeier. Han er tidligere landslagssjef for stup, og hovedtrener i Bergen Stupeklubb. Paul Joachim er også initiativtaker og faglig ansvarlig (samt leder) for Barne- og Ungdomspsykiatriens tyngdepunkt ved Energisenteret for Barn og Unge i Helse Bergen, Energiteamet PBU. Han er også medlem i Nasjonalt kompetansenter for Søvnsykdommer (SOVno).