Paul Joachim Bloch Thorsen

Universitetet i Bergen

Paul Joachim Bloch Thorsen er utdannet lege ved universitetet i Bergen. Spesialist i Barne- og Ungdomspsykiatri og jobber som Seksjonsleder på Barneposten ved Haukeland Universitetssykehus. Sitter som styremedlem i Norsk Barne- og Ungdomspsykiatrisk Forening (NBUPF) i Den Norske Legeforeningen og sitter også i arbeidsgruppen for «Somatisk helse for pasienter med Rus og Psykiske lidelser». Har hatt flere innovasjonsprosjekter innen bruk av personlig visuell kommunikasjon med barn innen Barne og Ungdomspsykiatrien og har vært med å starte Adfectus og er 10% medeier her. Tidligere landslagssjef for stup og hovedtrener i Bergen Stupeklubb. Initiativtaker og faglig ansvarlig (samt leder) for Barne- og Ungdomspsykiatriens tyngdepunkt ved Energisenteret for Barn og Unge i Helse Bergen, Energiteamet PBU. Sitter også som medlem i Nasjonalt kompetansessnter for Søvnsykdommer (SOVno).