Pejman Heibø-Bagheri

Norsk Helsenett SF

Pejman Heibø-Bagheri er sikkerhetsleder og en del av sikkerhetsledelsesfunksjonen i Norsk helsenett. Han er fagansvarlig for programvaresikkerhet og innebygd personvern og sikkerhetsstrategi. Tidligere har Pejman jobbet som sikkerhetsleder i Direktoratet for e-helse og har 14 års erfaring fra konsulentbransjen i Accenture, hvor han leverte sikkerhetsoppdrag til kunder innenfor finans, energi, telekom, varehandel og offentlig virksomhet.