Per Arne Holman

Lovisenberg diakonale sykehus

Per Arne Holman er analysesjef ved Lovisenberg diakonale sykehus, og har tidligere vært kvalitetssjef og leder av Lovisenberg DPS.