Petter Hurlen

Akershus Universitetssykehus

Petter Hurlen er overlege, klinisk informatikk, Akershus Universitetssykehus.