Regin Hjertholm

spesialist i allmennmedisin

Regin Hjertholm er spesialist i allmennmedisin og har arbeidet 30 år som fastlege ved Eidsvåg legekontor i Bergen. Arbeidet med e-helse som brukerrepresentant i 25 år. Deltatt i mange prosjekter med direktorater, helseforetak, kommuner, norsk helsenett, NAV, HELFO, Legeforeningen mm. Pilotert det meste av løsninger som er utviklet i allmennlege EPJ, særlig innen samhandling. Praksiskonsulent for Haraldsplass sykehus, tidligere for Helse Vest IKT.  Initiativtaker til og sentral person i EPJ-løftet. Allmennlegeprisen 2012