Renate Elenjord

forskningsleder

Renate Elenjord er forskningsleder ved Sykehusapotek Nord og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. Hun er farmasøyt og har doktorgrad i farmakologi fra UiT (2009). De siste tre årene har hun i tillegg vært prosjektleder for Farmasøyt i akuttmottak, en multisenterstudie med mål om å øke kvalitet på legemiddelbehandling i sykehus. Studien er finansiert med 20 millioner fra Helse Nord og skal inkludere 35 000 deltakere for å undersøke om bidraget til kliniske farmasøyter i tverrfaglige team påvirker blant annet liggetid i sykehus, re-innleggelser og legemiddelrelaterte problemer. Renate har i en årrekke jobbet med legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomganger i både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Hun har også vært involvert i implementering av IMM-modellen, integrated medicines management, i Helse Nord.