Silje Therese Kristensen

Nordlandssykehuset HF

Silje Therese Kristensen er utdannet sykepleier, og har snart 10 års erfaring med klinisk arbeid ved Nordlandssykehuset HF. For to år siden begynte hun som rådgiver i Enhet for Klinisk IKT ved det samme sykehuset, og jobber der sammen med sine kollegaer for å gjøre hverdagen til klinikerne enklere ved bruk av IKT-verktøy.