Sonja Erlenkamp

Sunnaas Sykehus

Sonja Erlenkamp er utdannet lingvist og tidligere professor i tegnspråk. Siden 2012 har hun jobbet på Sunnaas med forskning innenfor Afasi og siden 2013 også som innovasjonsrådgiver. Hun leder kompetansegruppen for Afasi på Sunnaas og er ansvarlig for flere prosjekter, deriblant prosjektet «telelogopedi» (finansiert av HSØ) som er i innspurtsfasen nå og som blant annet tydeliggjør behovet for å minske barrierer på videotjenester generelt.