Sturle J. Monstad

Moderator

Sturle J. Monstad ledet velferdsteknologiprosjektet for de 10 kommunene på Haugalandet fra 2015- juli 2021