Svein Willassen

Confrere

Svein er grunder og daglig leder av videokonsultasjonsløsningen Confrere. Han har tidligere blant annet startet videoløsningen appear.in. (Whereby).