Sverre Bergh

Sykehuset Innlandet

Sverre Bergh er psykiater og forskningsleder ved Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) ved Sykehuset Innlandet, og forsker ved Nasjonal kompetansesenter for Aldring og helse. Bergh er prosjektkoordinator for SMILE, et Europeisk forsknings- og innovasjonsprosjekt som skal utvikle smarte løsninger med ny teknologi for å hjelpe eldre med kroniske sykdommer med å bo hjemme, uavhengig av hjelp fra helsetjenesten.