Tor Magne Johnsen

Lege / Forsker

Tor Magne Johnsen er fastlege i Trondheim, forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og universitetslektorer ved NTNU. Johnsen gjennomførte en studie blant norske fastleger, tidlig i pandemien, hvor videokonsultasjoner i allmennpraksis ble evaluert. Han deltar i forskningsprosjektet «E-konsultasjon med fastlegen» sammen med kolleger ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Prosjektet skal samle kunnskap om effekter av e-konsultasjon, både video og tekst, med fokus på pasientens kontakt med helsetjenesten og helsepersonells erfaringer med tjenesten.