Tord Kjesbu

Diakonhjemmet Sykehus

Tord Kjesbu er avdelingsleder for Somatisk Akuttmottak og Avklaringsenhet ved Diakonhjemmet Sykehus.