Tore Haslemo

Diakonhjemmet Sykehus

Tore Haslemo er avdelingsleder ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus og førsteamanuensis ved OsloMet. Han er farmasøyt med doktorgrad i farmakologi (UiO 2012). Haslemo har helseinnovasjonsutdanning og leder innovasjonsutvalget ved Diakonhjemmet Sykehus.