Torstein Aars

Sykehuspartner HF

Torstein Aars har siden 2016 ledet avdelingen Test og Release i Sykehuspartner HF.  Aars er utdannet ved NTH i Trondheim og har samlet mer enn 30 års erfaring med tele/datakommunikasjon og ledelse.  Han har et sterkt engasjement i å forenkle og effektivisere testing av IKT-løsninger innenfor helsesektoren gjennom blant annet fremstilling og bruk av syntetiske testdata.