Turid Mood

Økernhjemmet, Oslo kommune

Turid Mood er institusjonssjef på Økernhjemmet i Oslo kommune. Hun har master i sykepleievitenskap fra 2009 og fullførte videreutdanning i digitalisering og innovasjon i 2019 og har jobbet i kommunesektoren siden 1980 i ulike roller: hjelpepleier, sykepleier, avdelingssykepleier og institusjonssjef og har vært med på reisen med undervisningssykehjem i Oslo i 2001 til utviklingssenter for fag og forskning i 2015. Turid er opptatt av utvikling og kompetanse og er opptatt av at avstanden mellom utviklings og utdanningsmiljøer og hverdagen i tjenestene skal være så liten som mulig, men så stor at objektivitet og nye perspektiv har plass.