Unni Kvisvik

TietoEVRY
Moderator

Unni Kvisvik, utdannet bioingeniør kombinert med IT-utdannelse, har jobbet med helse og digitalisering siden slutten av 80-tallet, hvorav de første 16 årene som helsearbeider.

Unni leder i dag TietoEVRYs segmentet Welfare i Norge og er for tiden også engasjert i TietoEVRY sitt strategiarbeid innen nordisk helse og velferd. TietoEVRY har lenge hatt en meget sterk posisjon i nordisk helse, og satser tungt på digitale løsninger for å understøtte de store behovene man ser i sektoren fremover. Unni er opptatt av å påvirke de pågående norske digitaliseringsløftene i en bærekraftig og åpen retning, i tråd med visjonen til TietoEVRY.