Archives

SAS Institute

SAS er ledende innen analytics. Gjennom innovativ software og tjenester gir SAS kunder over hele verden mulighet til å omdanne data til intelligens. Vi tror nysgjerrighet er kjernen i menneskelig fremgang. Siden 1976 har SAS Institute vært med på å gi kunder over hele verden The Power to Know. SAS Institute sin visjon er å […]

DNB

DNB er den nordiske healthcare-banken, og vi har opp gjennom årene opparbeidet oss en betydelig kompetanse innen helserelaterte industrier. Dette gjør at vi kan tilby et bredt spekter av tjenester av høy kvalitet, fra gode råd til oppstartsbedrifter til finansieringsløsninger, kapitalinnhenting og børsnotering for større bedrifter. DNB ønsker å bistå med å bygge helseindustrien i […]

Tellu

Vi er teknologientusiaster med et stort hjerte for helse og omsorg. Med god innsikt i oppgaver og utfordringer helsearbeidere møter på jobb, utvikler vi teknologi som bidrar til å lette hverdagen for ansatte i hjemmetjenesten, på institusjon, sykehus og sykehjem. Velferdsteknologi er et hjelpemiddel som gir bedre utnyttelse av «varme hender» i helseomsorgen. Teknologien frigjør […]

Norse Feedback

Norse Feedback er en programvare som sann-tids analyserer pasientrapporterte data, slik at behandlere kan bruke dem i beslutnings- og behandlingsstøtte. Norse Psykiske Helse og Rus er det første dynamiske tilbakemeldingssystemet som løpende tilpasser seg pasientens svar innenfor problem- og ressursområder. Norse er utviklet i tett samarbeid med behandlere og pasienter, og blir revidert annethvert år. […]

SINTEF

Bærekraftige helsetjenester ved hjelp av digital støtte.   Helsetjenestene møter økende krav om bærekraft: Vi må klare å yte mer uten mer ressurser. Det blir flere eldre, men ikke flere helsearbeidere. Helsetjenestene skal i større grad ytes der pasienten er; gjerne hjemme i sin egen stue, og pasienten forventer å være en aktiv og informert part […]

Visiba Care

Visiba ble stiftet i 2014, og vår digitale plattform for helsetjenester er i dag ledende i Norden. Vårt mål er å bidra til en mer tilgjengelig kommunikasjon mellom innbyggerne og helsetjenesten, og mer effektive arbeidsprosesser for helsepersonell. Vi har i dag et bredt spekter av kunder i den offentlige helsetjenesten, og blant små og store […]