Archives

Siemens Healthineers

Siemens Healthineers har løsninger for digital hjemmeoppfølging av pasienter i kommunene og er en tilbyder av komponenter for sikker deling av helseopplysninger mellom aktører i helsevesenet. Vårt digitale økosystem Teamplay kan bidra til å effektivisere den diagnostiske driften på norske sykehus og takket være smarte IT-applikasjoner med kunstig intelligens kan radiologer få hjelp til tolkning […]