Archives

Atea

Hvordan kan multidisiplinære møterom spille en viktig rolle i behandlingstilbudet hos våre helseforetak?  På EHIN vil Atea være til stede på egen stand sammen med vår partner Cisco. Her vil det være mulig å høre nærmere om hvordan utviklingen av multidisiplinære møterom spiller en viktig rolle i utviklingen av best mulig behandlingsplaner for pasienter med krevende kreftdiagnoser og hvordan spesialister ved flere sykehus […]

Dedalus

Founded in Florence in 1982 by the current Chairman Giorgio Moretti, Dedalus Group is the leading healthcare and diagnostic software provider in Europe and one of the largest in the world. We work with an open solution architecture that supports an open and secure data community. The basic philosophy is that an efficient platform is […]

Microsoft

Innen helsebransjen er Microsofts strategi å finne nye måter å bringe sammen mennesker, prosesser og innsikt fra helsedata til å forbedre helseleveranser. Vi tilbyr løsninger for å støtte opp under persontilpasset medisin, støtte helsearbeidere, og forbedre operasjonelle prosesser innenfor sikre og trygge rammer for industrien.   Møt oss på stand nummer 6 og få med deg foredraget vårt om «Digitale pasienttjenester i skyen – en […]

Medanets

Medanets revolutionises healthcare with a superior mobile app. Developed together with healthcare professionals, the app enables safe and efficient nursing workflows, supports decision-making and leaves more time for care. The Medanets app integrates with EHR systems and complements their features. The app is used in more than 50 hospitals and primary health care units in […]

HEPRO

HEPRO, No Isolation og Dynamisk Helse står sammen på EHiN 2021. Hepro utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi rettet mot eldre og barn. Vi er en av de største leverandørene av velferdsteknologi i Norge. Vi drømmer stort og yter alltid det lille ekstra for våre kunder. Velferdsteknologi handler for oss om å skape trygghet, […]

Buypass, SecMaker & Yubico

ID & autentisering; enkelt, trygt & fleksibelt Buypass er ditt tillitsanker i en usikker verden. Våre ID og autentiseringstjenester kombinerer brukervennlighet og etterlevelse av aktuelle sikkerhetsstandarder. Dette er løsninger som bidrar til å løse helsesktorens sikkerhetsbehov, og samtidig gi medarbeiderne en hverdag hvor tiden ikke brukes på å logge på tjenester, men å løse oppgaver. Alt-i-ett; […]

CheckWare

CheckWare er utviklet spesielt for sykehus, kommuner, klinikker og forskningsprosjekter som benytter psykometriske tester og ønsker å tilby digital selvrapportering og egenmestring til pasientene. CheckWare er en sikker eHelse-løsning som automatiserer innsamling og rapportering av måleresultater og muliggjør behandlerstøttet behandling over internett. Dette gir høy grad av pasientmedvirkning, øker kvaliteten på behandlingen og frigjør ressurser.  […]

BearingPoint

BearingPoint er et uavhengig internasjonalt IT- og rådgivningsselskap med europeiske røtter og global rekkevidde med i underkant av 5 000 ansatte. I Norge er vi 120 ansatte som jobber med rådgivning innen data og analyse, strategi- og teknologirådgivning, og vi bistår med rådgivning innen oppkjøp og selskapsetableringer. Vi arbeider innen mange industrier, men har vår […]