Archives

DIPS

DIPS og DIPS Front er en del av Kernel-konsernet, som er en samling av ulike selskaper som leverer e-helseprodukter. DIPS AS er Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus og vårt søsterselskap DIPS Front er en av de tre største aktørene i kommunehelsemarkedet. Sammen skaper vi en digital arbeidsflate for over 150 000 helsefaglige ansatte. Kernel er […]