Archives

Fujitsu

Norsk Fujitsu har en lang historie i helsesektoren. Vi mener teknologi skaper den essensielle broen mellom pasienter, helsepersonell, medisinske tjenester og til og med  bygningene som kreves for å levere effektive helsetjenester Som et av verdens største IKT-selskaper er Fujitsu unikt posisjonert for å tilby fullstendige ende-til-ende helseinformasjonssystemer og tjenester som vil forbedre pasientopplevelser og […]

Tunstall

Tunstall – Velferdsteknologi på nye måter I over 60 år har Tunstall vært banebrytende med bruk av teknologi for helse- og omsorgssektoren. Våre løsninger og tjenester muliggjør en trygg og selvstendig livsstil for eldre og kronisk syke. Dette gjøres ved å definere nye modeller for omsorg og skape sammenhengende globale omsorgsløsninger. Mer enn fem millioner […]

Platform24

Platform24 utvecklar systemstöd för sammanhållna digitala vårdkedjor för ökad tillgänglighet, effektivitet och medicinsk säkerhet. Vår automatiska triage till rätt vårdnivå och vårdinstans är störst i Norden och hanterar även komplexa flöden längs hela vårdkedjan. Bland kunderna återfinns regioner, privata vårdgivare och försäkringsbolag. Platform24 ägs av Investor och Apoteket AB. Vi arbetar nära den digitala vårdgivaren Doktor24, som […]

Ascom

Ascom er en global leverandør av IKT- og mobilitetsløsninger som fokuserer på å utvikle forretningskritiske, sanntidsløsninger for miljøer der mobilitet, stabilitet og tid er sentrale faktorer. Våre løsninger benyttes i helsesektoren, sikkerhet, industri og detaljhandelen. Vi jobber med å effektivisere informasjon og presentere den på en enkel og oversiktlig måte. Med dette kan vi gi et […]

Evondos

Evondos er den ledende leverandøren av elektronisk medisineringstjeneste i Norden. Evondos’ unike tjeneste bidrar til økt kvalitet og kostnadsbesparelser for kommunen og hjemmetjenesten. Tjenesten gjør det mulig for mennesker som trenger hjelp til medisinhåndtering, å få riktig medisin til riktig tid og i riktig dose. Dette forbedrer pasientsikkerhet og støtter et selvstendig liv i eget […]

Service Now

Achieve healthier outcomes, from issue to resolution. Delivering outstanding care requires frictionless service. Whether you’re a healthcare provider or payer, patients entrust you with their health and well-being. When they need to schedule an appointment, understand plan coverage, or ask a medical question, they expect accurate answers from a knowledgeable resource. Routine activities, such as […]

Salesforce

Covid-19 Pandemien akselererer og transformerer organisasjoner på tvers av helseindustrien. Forandringer som tidligere har vært planlagt lang tid i fremtiden blir nå raskt implementert ettersom organisasjoner er avhengig av digitale forretningsmodeller for å møte økt behov. Salesforce Health Cloud hjelper å raskt levere en mer sammenkoblet tilnærming rundt levering av digitale helsetjenester, slå sammen data […]