BearingPoint

BearingPoint er et uavhengig internasjonalt IT- og rådgivningsselskap med europeiske røtter og global rekkevidde med i underkant av 5 000 ansatte. I Norge er vi 120 ansatte som jobber med rådgivning innen data og analyse, strategi- og teknologirådgivning, og vi bistår med rådgivning innen oppkjøp og selskapsetableringer. Vi arbeider innen mange industrier, men har vår hovedvekt innen finans, varehandel og offentlig sektor.

Internasjonalt er offentlig sektor vårt største markedssegment og vi har derfor mange erfaringer som vi utnytter for å videreutvikle vår kunnskap. Som en del av satsningen på offentlig sektor har vi en egen helsegruppe som består av kollegaer med lang erfaring fra helsetjenesten med flere ansatte fra tidligere lederstillinger i helsesektoren. Vi bistår private og offentlige helsekunder med strategiarbeid, utredninger og prosjektledelse. E-helse og digitalisering er en naturlig del av de fleste av våre prosjekter, og vi har alle et genuint ønske om å gjøre det norske helsevesenet i stand til å ta i bruk den digitale verktøykassa og tilfredsstille innbyggernes forventninger. Og – vi er opptatt av å ha det gøy på jobb!

Les mer om våre tjenester innen helse: https://www.bearingpoint.com/en-no/our-expertise/industries/health-and-social-care/

Hør vår siste podcastepisode der vårt helseteam diskuterer fremtiden til e-helse og stiller det store spørsmålet «er det håp for norsk e-helseindustri?»

BearingPoint
Jo Cranner_kvadrat