Buypass, SecMaker & Yubico

Buypass: https://www.buypass.no/bransjer/helse

For mer om Buypass, hør Buypodden: https://www.buypass.no/podcast

Buypass_Yubico_SecMaker

«Helsesektoren forvalter den mest sensitive informasjonen om våre borgere, nemlig helseopplysninger. For å sikre rask og effektiv flyt av denne informasjonen søker sektoren etter brukervennlige ID- og autentiseringsløsninger som ivaretar integriteten til opplysningene. Dette er i hjertet av hva Buypass i samarbeid med SecMaker og Yubico utvikler. For oss er det viktig å snakke direkte med beslutningstakere og med brukerne av ID- og autentiseringsløsninger, noe som gir oss et bredt grunnlag for videreutvikling av våre felles løsninger. Her ser vi på eHiN som en viktig arena for nettopp å møte disse gruppene, både for ovennevnte diskusjoner, samt gjennom foredrag og uformelle samtaler bedre forstå behovene til de ulike gruppene i sektoren.»

TrygveDaae

Trygve Daae, fagansvarlig for helse i Buypass