Buypass, SecMaker & Yubico

ID & autentisering; enkelt, trygt & fleksibelt

Buypass er ditt tillitsanker i en usikker verden. Våre ID og autentiseringstjenester kombinerer brukervennlighet og etterlevelse av aktuelle sikkerhetsstandarder. Dette er løsninger som bidrar til å løse helsesktorens sikkerhetsbehov, og samtidig gi medarbeiderne en hverdag hvor tiden ikke brukes på å logge på tjenester, men å løse oppgaver.

  • Alt-i-ett; Lokalt nett, sikker sone, kjernejournal, HelseID
  • Sikker tilgang fra hjemmekontor
  • E-signatur og elektroniske meldinger

Les mer på Buypass sine nettsider

Vi har også en egen podcast hvor du kan lære mer om det vi jobber med; Buypodden  – https://www.buypass.no/podcast


Om Yubico

Yubico ble grunnlagt i 2007 i Stockholm, med oppdraget å gjøre sikker pålogging enkel og tilgjengelig for alle. Yubicos hovedprodukt, YubiKey, er en sikkerhetsnøkkel som leverer sikker pålogging til onlinetjenester og servere med et enkelt trykk.

I nært samarbeid med ledende aktører og internettselskaper opprettet Yubico FIDO U2F, FIDO2 og WebAuthn, åpne autentiseringsstandarder, som har blitt inkludert i store

online plattformer og nettlesere, som muliggjør f.eks. passordfri pålogging og et tryggere internett for milliarder av mennesker.

Sammen med Buypass sine tillitstjenester på eIDAS-nivå har Yubico sin Yubikey også blitt et alternativ for helsesektoren og andre offentlige instanser hvor man er lovpålagt å bruke regulerte ID for sterk autentisering. Les mer om Yubico


Om SecMaker

SecMaker har utviklet Net iD Software Suite, et komplett sett med produkter for rask, enkel og sikker multifaktorautentisering – helt uten passord.

Vi er eksperter som gir deg den rette løsningen for tofaktorautentisering. Du får en rask og enkel integrering med alle systemer og applikasjoner.

Våre verktøy er våre produkter – som hjelper deg med å bli IT-sikre.

Buypass og SecMaker kan se tilbake på et langt og godt samarbeid innen helsesektoren. Her har SecMakers Net ID vært et viktig element i Buypass Access Solution, for enkel og sikker autentisering og elektronisk signering ved bruk av PKI på smartkort på høyeste sikkerhetsnivå. Les mer om SecMaker

Buypass_Yubico_SecMaker

«Helsesektoren forvalter den mest sensitive informasjonen om våre borgere, nemlig helseopplysninger. For å sikre rask og effektiv flyt av denne informasjonen søker sektoren etter brukervennlige ID- og autentiseringsløsninger som ivaretar integriteten til opplysningene. Dette er i hjertet av hva Buypass i samarbeid med SecMaker og Yubico utvikler. For oss er det viktig å snakke direkte med beslutningstakere og med brukerne av ID- og autentiseringsløsninger, noe som gir oss et bredt grunnlag for videreutvikling av våre felles løsninger. Her ser vi på eHiN som en viktig arena for nettopp å møte disse gruppene, både for ovennevnte diskusjoner, samt gjennom foredrag og uformelle samtaler bedre forstå behovene til de ulike gruppene i sektoren.»

TrygveDaae

Trygve Daae, fagansvarlig for helse i Buypass