DIPS

DIPS og DIPS Front er en del av Kernel-konsernet, som er en samling av ulike selskaper som leverer e-helseprodukter. DIPS AS er Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus og vårt søsterselskap DIPS Front er en av de tre største aktørene i kommunehelsemarkedet. Sammen skaper vi en digital arbeidsflate for over 150 000 helsefaglige ansatte.

Kernel er et e-helse- og teknologikonsern med mål om å stimulere til hurtig utvikling av løsninger innen e-helse, og å være en akselerator for markedets beste, tett integrerte løsninger for helsesektoren. Det største selskapet i Kernel-konsernet, DIPS AS, med sitt nye produkt og plattform, DIPS Arena, leverer elektronisk pasientjournal til 86 % av sykehusmarkedet i Norge. DIPS Arena fungerer både som datahub, som aktivator for innovative brukeropplevelser, og som en tilgjengelig plattform for tredjepartsleverandører. I tillegg til DIPS, er Kernel morselskapet til e-helseselskapene DIPS FrontExtensor og ReMin, og teknologiselskapene Deepinsight og Indico. Kernel har om lag 400 ansatte, og forventer en omsetning i 2021 på 600-650 millioner kroner.

Kort oppsummert er vår ambisjon å koble teknologi med samfunnets behov. Med et langsiktig perspektiv, kombinert med lang erfaring og innovasjonskraft, utvikler vi teknologi som skal løse samfunnets største utfordringer.

https://www.dips.com/no

Dips