Fujitsu

Norsk

Fujitsu har en lang historie i helsesektoren.

Vi mener teknologi skaper den essensielle broen mellom pasienter, helsepersonell, medisinske tjenester og til og med  bygningene som kreves for å levere effektive helsetjenester

Som et av verdens største IKT-selskaper er Fujitsu unikt posisjonert for å tilby fullstendige ende-til-ende helseinformasjonssystemer og tjenester som vil forbedre pasientopplevelser og effektivisere driften.

Fujitsu samarbeider med helsepersonell over hele verden, og utnytter sin globale erfaring og teknologiske innovasjon med lokal kunnskap og god kundeservice.

Sammen med ServiceNow og Nuvolo hjelper vi deg med å trygt levere de riktige opplevelsene for pasientene og dine ansatte.

Vi tilbyr et komplett spekter av tjenester designet for å hjelpe våre kunder med å få mer verdi ut av investeringen i ServiceNow. Vi kan hjelpe enten du digitaliserer forretningsprosesser, transformerer hvordan du gjør forretninger med kundene dine, eller administrerer Now-plattformen som er i stadig utvikling.

Fujitsu har lang erfaring med å levere ServiceNow til små og store organisasjoner over hele verden. I kombinasjon høy kompetanse og tillitt fra våre kunder, avdekker vi kompleksiteten til ServiceNow og leverer varig og virkningsfulle endringer på tvers av organisasjonen

Fujitsu leverer ServiceNow til flere kunder i helsesektoren, blant annet Helseplattformen i Norge og Apotti i Finland.

Hjemmeside: https://www.fujitsu.com/no/

Engelsk

Fujitsu has a long history in the healthcare industry. We believe technology creates the essential bridge between patients, healthcare professionals, medical services, and even the buildings that are required to deliver effective healthcare services.

As one of the world’s largest ICT companies, Fujitsu is uniquely positioned to provide fully managed, end-to-end healthcare information systems and services that will improve patient outcomes and accelerate business returns. Fujitsu works with healthcare providers around the world, leveraging its global experience and technological innovation with local know-how and great customer service.

Together with ServiceNow and Nuvolo, we help you to safely deliver the right experiences for your employees and customers.

We offer a full range of services designed to help you get more value from your investment in ServiceNow. Whether digitizing business processes, transforming how you do business with your customers, or simply assisting you to manage the ever-changing Now Platform, we can help.

Our customers’ interests come first and by combining Fujitsu’s heritage of trust and our proven experience across the globe, we can unravel the complexities of ServiceNow to deliver lasting, impactful change across your organization.

Fujitsu provides ServiceNow to several customers in the healthcare sector, including the Helseplattformen in Norway and Apotti in Finland.

Homepage: https://www.fujitsu.com/no/

Fujitsu
Jo Cranner_kvadrat