Imatis

Imatis tilbyr digitale løsninger til sykehus, kommuner og andre velferdsinstitusjoner, og gir helsepersonell tilgang til sanntidsinformasjon uansett hvor de er. Som en av de mest anerkjente leverandørene av digitale helseløsninger har Imatis en solid posisjon i det norske markedet, og ekspanderer stadig internasjonalt.

Med en visjon om å skape en bedre og enklere hverdag for pasienter, pårørende og ansatte tilbyr Imatis et økosystem av applikasjoner som leverer data i sanntid for pasientbehandling, logistikk og beslutningsstøtte for helsearbeidere. Selskapet har hovedkontor i Porsgrunn og ansatte i Norge, Danmark, Sveits, Australia, Italia og Vietnam.

Nettside: www.imatis.com
Facebook: https://www.facebook.com/Imatis.Norway
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/imatis-as

Imatis

«De største utfordringene i helsesektoren i dag berører flere aspekter rundt arbeidsmetoder og pasientforløp. Mangel på arbeidskraft, spesielt sykepleiere, har i stor grad sammenheng med utbrenthet relatert til arbeidsballast og stress. Mange av systemene i bruk er laget for stasjonær oppgavehåndtering, til tross for en mobil hverdag. Samtidig støttes ofte ikke sømløs informasjonsdeling, gjerne kombinert med ulike systemer som ikke snakker sammen. Det blir også stadig flere pasienter per ansatt, og pasientene bør ikke oppleve å være kasteballer mellom sykehus og kommuner.

Med digitale samhandlingsløsninger som gir sanntidsdata på tvers av avdelinger og enheter uansett hvilken tid på døgnet det er eller hvor du befinner deg, letter man presset på helsearbeidere betraktelig. Med oppgaver, varsler og alarmer direkte på mobile enheter kombinert med digitale oversiktstavler, økes mobiliteten for en mer effektiv pasientbehandling, og man slipper å bruke tid og krefter på manuelle rutiner. Flaskehalser og nøkkeldata blir tydelige både for avdelingsledere og seksjonsenheter, helt opp til øverste styringsorganer, noe som er med på å bidra til en bedre operasjonell drift. Til det beste både for ansatte, pasienter og pårørende. 

Vi forventer at EHiN skal bidra til å ytterligere eksponere vår posisjon i markedet og legge til rette for kompetanseheving rundt gevinstene Imatis innovative sanntidsløsninger gir for helsesektoren både på bruker-, ledelses- og styringsnivå.»

– Morten Andresen, daglig leder Imatis

Morten2

Morten Andresen, daglig leder Imatis