PA Consulting

PA Consulting er et ledende uavhengig rådgivningsselskap med 3300 ansatte. Vi leverer rådgivning innen innovasjon, teknologi og digital transformasjon i helsetjenestene.

Vi i PA hjelper helseorganisasjoner med å tilpasse og transformere tjenestene slik at de blir mer pasientvennlige. Vi har spesielt dyp kompetanse på samhandling mellom kommune og helseforetak, eksempelvis fra prosjekter om hjemmesykehus og morgendagens journalløsninger. Se vår film om digital hjemmeoppfølging her.

Vi samarbeider med både offentlige og private helsesystemer i Europa, Storbritannia og USA og sammen med kundene våre ser vi etter innovative arbeidsmåter som kan hjelpe innbyggerne til å leve mer selvstendig, og samtidig lette presset på tjenestene. Les mer om våre tjenester og prosjekter her.

Bringing Ingenuity to Life

www.paconsulting.com

PAConsulting
Jo Cranner_kvadrat