Statistikk for EHiN 2021

Statistikk for EHiN 2021

Tallene i grafene er antall visninger av hver sesjon. Tallene tar ikke høyde for hvor lenge noen ser på sesjonen.

NB! Tallene gjelder kun for digital deltakelse. Fysisk publikum er ikke tatt med i beregningen.

Dette er de endelige tallene i 2021. Fra og med januar 2022 ligger alle sesjonene på vår YouTube-kanal. Tallene som vises der er tall fra starten av 2022.